Aikataulu ja ohjeet

Alkukesän 2023 ryhmän aikataulu on seuraava:

ma 15.5.2023 Aloitusluento 10:15 alkaen (Zoom-linkki)
su 21.5.2023 Välipalautus 1
su 4.6.2023 Välipalautus 2
pe 9.6.2023 Vertaisarvioinnin deadline
su 18.6.2023 Välipalautus 3
pe 23.6.2023 Vertaisarvioinnin deadline
su 2.7.2023 Lopullinen palautus

Ryhmän ohjaaja on Ekaterina Khlebova.

Kurssin ohjausta järjestetään kurssin toisesta viikosta alkaen. Ohjausta on Telegramissa tiistaisin välillä 10–12.

Löydät arvostelusivulta tietoa siitä, mitä vaatimuksia kurssilla on ja miten työsi arvostellaan.

Kurssin eteneminen

Kurssiin kuuluu kolme välipalautusta ja lopullinen palautus. Kaikkien palautusten deadline on klo 23:59 sunnuntaina.

Välipalautus 1

Välipalautus 2

Välipalautus 3

Vertaisarviointi

Kurssiin kuuluu kaksi vertaisarviointia, joissa annetaan palautetta toisen opiskelijan työstä. Saat ohjeet vertaisarviointiin sähköpostitse välipalautusten 2 ja 3 jälkeen. Linkin katselmoitavaan repositorioon löydät Labtoolista. Vertaisarvioinnin ohje

Lopullinen palautus

Huomio Fly.iosta

Koska Fly.io vaatii ilmaisiinkin sovelluksiin maksutietojen syöttämisen palveluun, kurssilla ei toistaiseksi vaadita sovelluksen viemistä tuotantoon. Halutessasi voit viedä sovelluksesi Fly.ioon materiaalin osan 3 ohjeiden mukaan.

Jos sovelluksesi ei ole testattavissa Fly.iossa, mainitsehan asiasta README.md-tiedostossa ja lisäät ohjeet sovelluksen käynnistämiseen paikallisesti, jotta ohjaajat ja vertaisarvioijat pystyvät testaamaan sovellustasi. Alla on esimerkki ohjeista sovelluksen paikalliseen käyttöön.

Esimerkki käynnistysohjeista

Kloonaa tämä repositorio omalle koneellesi ja siirry sen juurikansioon. Luo kansioon .env-tiedosto ja määritä sen sisältö seuraavanlaiseksi:

DATABASE_URL=<tietokannan-paikallinen-osoite>
SECRET_KEY=<salainen-avain>

Seuraavaksi aktivoi virtuaaliympäristö ja asenna sovelluksen riippuvuudet komennoilla

$ python3 -m venv venv
$ source venv/bin/activate
$ pip install -r ./requirements.txt

Määritä vielä tietokannan skeema komennolla

$ psql < schema.sql

Nyt voit käynnistää sovelluksen komennolla

$ flask run

Ohjeita