Tieto­kanta­sovellus

Tietokantasovellus on tietojenkäsittelytieteen harjoitustyökurssi, jossa toteutetaan tietokantaa käyttävä web-sovellus. Kurssin laajuus on 4 op ja sen esitietokurssit ovat Ohjelmoinnin perusteet, Ohjelmoinnin jatkokurssi sekä Tietokantojen perusteet.

Kurssin tavoitteena on syventää taitoja tietokantojen käyttämisessä sekä myös opettaa web-ohjelmointia ja sovelluskehitystä. Sovellus toteutetaan Pythonilla Flask-kirjastolla käyttäen PostgreSQL-tietokantaa. Kurssilla käytetään myös GitHub- ja Fly.io-palveluja.

Suoritustavat

Tavallinen tapa on suorittaa kurssi ohjatusti viikkoaikataulun mukaan. Kurssi järjestetään kuudesti vuodessa: periodeilla 1–4 ja lisäksi alku- ja loppukesällä.

Voit suorittaa myös kurssin itsenäisesti ilman ohjausta omalla aikataululla. Jos haluat suorittaa kurssin itsenäisesti, ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön.

Huomaa, että voit osallistua kurssille ohjatusti enintään kahdesti.

Yhteystiedot

Kurssilla on Telegram-kanava, jossa voit keskustella kurssin opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.

Kurssin vastuuhenkilö on Antti Laaksonen. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tai Telegramissa.

Materiaalista

Kurssimateriaalin tekijä on Antti Laaksonen. Materiaalin kehityksessä ovat auttaneet Milla Kortelainen ja Terho Uotila.

Materiaalin lähdekoodi on saatavilla GitHubissa.